AKTUALNOŚCI
2015-09-30
Gospodarka niskoemisyjna w gminie

Główne branże gospodarcze odpowiedzialne za emisyjność to: energetyka, transport, budownictwo i gospodarka odpadami.

2015-09-28
Emisyjne miasta

Miasta odpowiadają obecnie za 70 procent globalnego zużycia energii oraz za 40-50 procent emisji gazów cieplarnianych na całym świecie.

2015-09-25
Redukcja emisji o 60 procent - za 35 lat.

Wg. UNEP przejście na nowoczesne, lokalne systemy energetyczne może przyczynić się do osiągnięcia wymaganych redukcji emisji z sektora energetycznego rzędu 60 procent do 2050 r.

2015-09-23
PGN

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej będą niezbędne dla pozyskania środków z funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020.

2015-09-21
Pomiar zrównoważenia energetycznego - inteligentne liczniki i AMI

Jednym z głównych elementów funkcjonowania ISE jest inteligentny system pomiarowy AMI – system pozwalający na pomiar, gromadzenie i analizę zużycia energii, składający się z liczników energii i mediów komunikacyjnych.

2015-09-18
Świetlana przyszłość mikroinstalacji

Rynek mikroinstalacji OZE może wynieść w 2020 r. 26,5 mld zł

2015-09-16
Ekospołeczny wymiar energetyki

Mikroinstalacje energetyki rozproszonej umożliwiają uspołecznienie energetyki

2015-09-14
Porozumienie Burmistrzów

Porozumienie Burmistrzów - to popularny ruch europejski skupiający władze lokalne i regionalne, które dobrowolnie włączają się w działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii na podlegających im obszarach.

2015-09-11
SEAP - energetyczne korzyści

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii SEAP powinien obejmować te obszary, w których władze lokalne mogą wywierać wpływ na zużycie energii w perspektywie długoterminowej.

2015-09-09
Plan zrównoważonej energii

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii to kluczowy dokument pokazujący, w jaki sposób samorząd lokalny zamierza do 2020 r. realizować swoje zobowiązania wynikające z pakietu klimatyczno-energetycznego UE.

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
2015-09-07
Smart Grids

Wprowadzenie przez operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych zaawansowanych systemów pomiarowych AMI (Advanced Metering Infrastructure) ułatwi funkcjonowanie generacji rozproszonej.

2015-09-04
Planowanie dla efektywności energetycznej i niskiej emisji

Każda jednostka sektora publicznego zobowiązana jest informować o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej na swojej stronie internetowej lub w inny sposób.

2015-09-03
Planowanie na rzecz niskiej emisji

Plan gospodarki niskoemisyjnej i jego realizacja to wkład gminy w osiąganie celów pakietu klimatyczno-energetycznego UE.

2015-09-01
Rozpoczęła się ostatnia sesja szkoleń
Sesja testów online odbędzie się w dniach 7 - 14 września br.
2015-08-31
Razem dla klimatu

W podejmowaniu wraz z władzami lokalnymi wyzwania klimatycznego i energetycznego istotną rolę odgrywa społeczeństwo (społeczność lokalna), a w szczególności konieczność zmiany jej nawyków i przyzwyczajeń dotychczasowego korzystania z energii.

2015-08-26
Zakres i korzyści SEAP

W zakres planu SEAP wchodzą zazwyczaj budynki, wyposażenie/urządzenia oraz transport miejski, jak również działania w obszarze lokalnej produkcji energii elektrycznej z OZE.

2015-08-24
Rozpoczęła się ostatnia sesja testów!
Sesja testów odbywa się w dniach 07-14.09.2015
2015-08-24
Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii - Sustainable Energy Action Plan (SEAP) - jest kluczowym dokumentem pokazującym, w jaki sposób samorząd lokalny zamierza do 2020 r. realizować swoje zobowiązania wynikające z pakietu klimatyczno-energetycznego UE.

2015-08-24
Rozpoczęła się sierpniowa sesja testów!
Sesja testów odbywa się w dniach 24-31.08.
2015-08-21
ENERGY for MAYORS
ENERGY for MAYORS jest programem wspierającym inicjatywę “Porozumienie Burmistrzów dla poprawy klimatu".
2015-08-19
Porozumienie Burmistrzów

Porozumienie Burmistrzów (Covenant of Mayors) to popularny ruch europejski skupiający władze lokalne i regionalne, które dobrowolnie włączają się w działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii na podlegających im obszarach.

2015-08-17
Efektywne zarządzanie energią przez samorząd
Obowiązki samorządu w tym zakresie wynikają z postanowień art. 18 i 19 ustawy Prawo energetyczne oraz z opracowywanych założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
2015-08-14
Inteligentna sieć energetyczna w gminie

Czy gmina ma jakiekolwiek kompetencje i możliwości, aby wspierać rozwój inteligentnych sieci energetycznych na swoim terenie?

2015-08-12
Magazynowanie energii z OZE cd.

Elektrownia szczytowo-pompowa i zbiorniki sprężonego powietrza.

2015-08-10
Magazynowanie energii z OZE

Istnieje już wiele sposobów i technologii przechowywania energii.

2015-08-07
Biogazownia w każdej gminie

Według rządowego dokumentu "Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020" do końca obecnej dekady w każdej polskiej gminie powinna powstać średnio jedna biogazownia.

2015-08-05
Biogaz i biogazownie rolnicze

Do produkcji biogazu może być wykorzystywana biomasa różnego pochodzenia, o ile zawiera węglowodany, białka, tłuszcze, celulozę i hemicelulozę jako główne składniki - minimum 30% substancji organicznej.

2015-08-03
Rozpoczęła się sierpniowa sesja szkoleń!
Sesja testów online odbędzie się w dniach 24 - 31 sierpnia br.
2015-07-31
Biomasa i biopaliwa

Biomasa to najstarsze i najszerzej współcześnie wykorzystywane odnawialne źródło energii.

2015-07-29
Małe elektrownie wiatrowe MEW

Obok dużych farm wiatrowych dynamicznie rozwija się rynek małych, przydomowych elektrowni wiatrowych - mikrogeneracyjnych instalacji prosumenckich.

2015-07-27
Ogniwa fotowoltaiczne PV

Ogniwa fotowoltaiczne (PV) służą do przekształcania energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną za pomocą tzw. ogniw słonecznych.

2015-07-24
Rozpoczęła się lipcowa sesja testów!
Sesja testów odbywa się w dniach 24-31.07.
2015-07-22
Budownictwo niskoenergetyczne

Użycie specjalnych technologii i materiałów pozwala konstruować obiekty, które cechuje niższe zapotrzebowanie na ciepło.

2015-07-20
O czystsze powietrze w UE

Szacuje się, że koszty zewnętrzne - środowiskowe i społecznej związane z zanieczyszczeniem powietrza wynoszą ok. 330-940 mld EUR rocznie.

2015-07-17
88% energii z OZE do 2050 r. w Polsce?

Jak wynika z badań IEO do roku 2050 Polska może produkować 88% energii elektrycznej z OZE. Wymagałoby to jednak przekształcenia modelu scentralizowanego w model rozproszonej energetyki gminnej i energetyki obywatelskiej...

2015-07-13
Malejące koszty OZE

W ostatnich dwóch latach, w zależności od technologii i rynku, ceny modułów fotowoltaicznych spadły o ponad 60%.

2015-07-10
Zielone miejsca pracy w eko-inwestycjach OZE

Energia odnawialna tworzy miejsca pracy: ponad 5,7 miliona ludzi na całym świecie pracuje w sektorze bezpośrednio lub pośrednio związanym z branżą OZE.

2015-07-08
OZE i efektywność energetyczna - cios w globalne ocieplenie

Energia odnawialna obniża emisję CO2.

2015-07-06
Potencjał OZE

Szacuje się, że całkowity potencjał techniczny energii odnawialnej może 100-krotnie przekraczać obecne światowe zapotrzebowanie na energię.

2015-07-03
Dla rozwoju OZE kluczowa jest zmiana mentalna

Wg. WWF zmiany transformacyjne w systemie energetycznym będą w dużej mierze zależne od zmian w zakresie wyborów publicznych oraz od pozytywnego postrzegania OZE.

2015-07-01
Rozpoczęła się lipcowa sesja szkoleń!
Sesja testów online odbędzie się w dniach 24 - 31 lipca br.
2015-06-30
Zalety generacji rozproszonej

Generacja rozproszona jest najbardziej efektywną drogą do spełnienia wymagań pakietu 3 x 20.

2015-06-26
10 mitów nt. OZE

Bariery rozwoju OZE mają w znacznej mierze charakter mentalny.

2015-06-23
Rozpoczęła się majowa sesja testów!
Sesja testów odbywa się w dniach 23-30.05.
2015-06-22
Energetyka - inteligentna i obywatelska
Rozwiązania inteligentne i decentralizacja energetyki sprzyjają jej społecznemu zrównoważeniu.
2015-06-17
Co mogę zrobić dla klimatu?

Czy można indywidualnie chronić środowisko i klimat?

2015-06-15
Klimat zmienia nie tylko CO2

Bardzo niebezpieczne są tzw. zanieczyszczenia krótkotrwałe, do których należy m.in. metan, sadza i wodorofluorowęglowodory (HFC)

2015-06-12
Klimatyczny odcisk stopy

Działalność człowieka wpływa bezpośrednio na zmianę stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze.

2015-06-10
Zmiany klimatu w Polsce cd.
Do roku 2100 można spodziewać się wzrostu średniej temperatury rocznej o 3 stopnie Celsjusza.
2015-06-08
Zmiana klimatu w Polsce

Zmiany klimatu są problemem globalnym, ale ich skutki są odczuwalne lokalnie...

2015-06-05
Jak zmienia się klimat?

W ciągu ostatnich stu lat średnia globalna temperatura wzrosła o około 0,8°C oraz podniósł się poziom morza w wyniku topnienia lodowców - po raz pierwszy od ostatniej epoki lodowcowej.

2015-06-03
SPA2020 - czyli strategiczne adaptacje do zmian klimatu
Obok przeciwdziałania zmianom klimatu konieczna jest również strategiczna adaptacja do nich.
2015-06-01
Rozpoczęła się czerwcowa sesja szkoleń!
Sesja testów online odbędzie się w dniach 23 - 30 czerwca br.
2015-05-29
Kompleksowość i monitorowanie PGN

Jednym ze wskaźników realizacji celów niskoemisyjności powinien być poziom redukcji emisji CO2

2015-05-28
Wymagania i wskaźniki PGN

Plan gospodarki niskoemisyjnej powinien obejmować całość obszaru geograficznego gminy.

2015-05-25
Prawo dla ozonu

21 maja Senat RP przyjął ustawę z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

2015-05-23
Rozpoczęła się majowa sesja testów!
Sesja testów odbywa się w dniach 24-31.05.
2015-05-13
Ustawowy wiatr w OZE

Wg. szacunków w energetyce wiatrowej w Polsce może powstać w tym roku 1 GW nowych mocy.

2015-05-11
Już 40 mln zł na OZE z Prosumenta

Według Banku Ochrony Środowiska, do 30 kwietnia wartość złożonych wniosków o dotacje w ramach programu Prosument przekroczyła 40 mln zł.

2015-05-06
Wsparcie dla OZE

Mimo nowych przepisów wprowadzonych ustawą o OZE ważności nie traci jeszcze dotychczasowy system wsparcia dla producentów zielonej energii. 

2015-05-05
Wczoraj weszła w życie ustawa o OZE

Według ustawodawcy ustawa o odnawialnych źródłach energii dostosowuje polskie przepisy do standardów obowiązujących w innych wiodących krajach UE.

2015-05-04
Rozpoczęła się majowa sesja szkoleń!
Sesja testów online odbędzie się w dniach 24 - 31 maja br.
2015-04-30
Nowelizacja ustawy o OZE?

Zaraz po przyjęciu ustawy o OZE pojawiły się głosy o potrzebie jej nowelizacji.

2015-04-27
Eco-Miasto

Ruszyła trzecia edycja projektu dla samorządów w Polsce ECO-MIASTO. Bardzo dużo zależy od gmin.

2015-04-23
Rozpoczęła się marcowa sesja testów!
Sesja testów odbywa się w dniach 23-30.04.
2015-04-15
Partnerstwo dla ochrony powietrza

Na jakość powietrza najbardziej wpływa sektor bytowo-komunalny i transport.

2015-04-13
O czyste powietrze w Małopolsce

37 małopolskich gmin oraz NFOŚiGW i władze województwa podpisały w Rabce - Zdroju program Life, mający na celu walkę z zanieczyszczonym powietrzem w Małopolsce.

2015-04-10
Środki dla gmin na OZE

Minister rolnictwa zmienił przepisy, dzięki czemu gminy będą mogły ubiegać się o pieniądze na budowę mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

2015-04-08
Wsparcie dla ochrony powietrza

Dziś kończą się społeczne konsultacje Krajowego Programu Ochrony Powietrza. Dla poprawy jego jakości w Polsce konieczne są także działania na poziomie regionalnym i lokalnym.

2015-04-02
Rozpoczęła się kwietniowa sesja szkoleń!
Sesja testów online odbędzie się w dniach 23 - 30 kwietnia br.
2015-03-20
MEW - woda

Najkorzystniejsze dla środowiska są małe elektrownie wodne (do mocy około 500 kW) budowane w miejscach naturalnych spiętrzeń wody.

2015-03-18
MEW - wiatr

Małe elektrownie wiatrowe często współpracują w systemach hybrydowych z modułami fotowoltaicznymi.

2015-03-16
Fotowoltaika i OOS

Projekty farm fotowoltaicznych są objęte obowiązkiem uzyskania decyzji środowiskowej pod warunkiem spełnienia kryterium powierzchni zabudowy.

2015-03-12
Ustawa o odnawialnych źródłach energii podpisana przez Prezydenta RP
Przyjęta przez Sejm RP 20 lutego br. ustawa o odnawialnych źródłach energii została podpisana przez Prezydenta 11 marca br.
2015-03-11
Przyłączanie do sieci domowej instalacji PV

Przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej jest bezpłatne.

2015-03-09
Podwójne wsparcie prosumpcji?

Czy można będzie łączyć wsparcie dla OZE z taryf gwarantowanych z dotacjami NFOŚiGW?

2015-03-06
Wiejski słoneczny prosument

Najwięcej potencjalnych polskich prosuementów mieszka na wsi, w domu jednorodzinnym lub bliźniaku.

2015-03-04
Co piąty Polak prosumentem?

Według raportu RWE do 2050 r. polscy prosumenci mogą odpowiadać za produkcję nawet 25 TWh energii elektrycznej

2015-02-23
Efektywność energetyczna w gminie cd.

W zależności od sytuacji konkretnej gminy, jej zasobów i zadań, które realizuje przy pomocy własnych środków, możliwe będzie wykorzystanie różnych środków proefektywnościowych.

2015-02-16
Samochody hybrydowe i elektryczne

Istnieje wiele możliwości wykorzystywania energii elektrycznej do napędu pojaz­dów.

2015-02-13
OZE, ISE i prosumpcja

W inteligentnej sieci energetycznej integruje się energię pochodzącą z różnych źródeł, aby minimalizować wpływ na środowisko i zapewnić bezpieczeństwo energetyczne.

2015-02-11
Klaster energetyczny

Klaster energetyczny to przestrzenna i sektorowa koncentracja podmiotów działających najczęściej na rzecz efektywności energetycznej.

2015-02-09
ESCO i PPP dla efektywności

Firmy typu ESCO zwykle finansują projekty z zakresu oszczędności energii bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek płatnych z góry kosztów inwestycyjnych przez władze lokalne.

2015-02-06
Teleinformatyka ICT dla klimatu cd.

Zadaniem samorządu jest promocja i upowszechnianie rozwiązań ICT na szczeblu lokalnym.

2015-02-04
Teleinformatyka ICT dla klimatu

Technologie ICT pełnią zasadniczą funkcję w procesie odmaterializowania naszego życia codziennego i tworzenia społeczeństwa usług (tzw. serwicyzacja).

2015-02-02
Rozpoczęła się lutowa sesja szkoleń!
Sesja testów online odbędzie się w dniach 21 - 28 lutego br.
2015-01-30
Finansowanie SEAP

Decyzje dotyczące finansowania efektywności energetycznej muszą być kompatybilne z zasadami sporządzania budżetów publicznych.

2015-01-28
Interesariusze działań proklimatycznych

Zaangażowanie interesariuszy stanowi początkowy punkt procesu zachęcania do zmiany zachowań i uczestniczenia w poszczególnych etapach procesu opracowywania Planu działań na rzecz zrównoważonej energii SEAP.

2015-01-23
Już jutro startują testy online!
Sesja testów online odbywa się w dniach 24-31 stycznia br.
2015-01-19
Ustawa o OZE przyjęta przez Sejm!

Sejm przegłosował ustawę o odnawialnych źródłach energii!

2015-01-07
OZE w planie energetycznym

Przepisy prawa energetycznego w odniesieniu do zadań gmin w zakresie planowania energetycznego mają charakter norm bezwzględnie obowiązujących.

2015-01-05
Małe- i mikroinstalacje

Czym różni się mała instalacja od mikroinstalacji?

2015-01-01
Rozpoczęła się styczniowa sesja szkoleń!
Sesja testów online odbędzie się w dniach 24-31 stycznia br.
2014-12-30
Prosumencki kierunek rozwoju

W jakim kierunku będzie zmierzać energetyka?

2014-12-29
Zręby energetyki prosumenckiej

Według wyliczeń Instytutu Energetyki Odnawialnej w ostatniej dekadzie ok. 230 tys. gospodarstw domowych i innych podmiotów zainwestowało łącznie ok. 6-7 mld zł w zakup i montaż mikroinstalacji OZE, tworząc zręby energetyki prosumenckiej i obywatelskiej w Polsce.

2014-12-24
System wsparcia OZE

Z perspektywy gmin istotne znaczenie ma sposób, w jaki ustawodawca określi w ustawie o OZE zasady wsparcia mikroinstalcji i przedsięwzięć związanych z energetyką prosumencką.

2014-12-19
Plany energetyczne gmin

Mimo obowiązujących przepisów prawnych, wiele gmin nie opracowuje założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

2014-12-06
Sprawozdanie z prac nad ustawą o OZE

Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii) opublikowała sprawozdanie o projekcie ustawy o OZE (druk nr 2604).

2014-11-28
Pakiet dla czystego powietrza

Program UE "Czyste powietrze dla Europy" obejmuje wsparcie dla działań na rzecz czystszego powietrza do roku 2030.

2014-11-07
Przyszłość fotowoltaiki i zielone miejsca pracy

Niemal 90% przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorze fotowoltaiki, to małe i średnie przedsiębiorstwa, zatrudniające do 20 osób.

2014-11-05
Jaki kolektor - płaski czy próżniowy?

O wyborze rodzaju kolektorów powinien decydować cel ich wykorzystania.

2014-11-03
Wykorzystać energię słońca

Najbardziej uprzywilejowanym rejonem Polski pod względem natężenia promieniowania słonecznego jest południowa część województwa lubelskiego.

2014-10-27
Zrównoważona Energia dla Wszystkich
Celem inicjatywy ONZ jest poprawa efektywności energetycznej oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych.
2014-10-22
Strategiczy cel - OZE

Celem strategicznym polityki energetycznej Polski jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii i uzyskanie 15% jej udziału w krajowym zużyciu w roku 2020.

2014-10-20
Energetyczne wyzwania 3 x 20

Do 2050 r. zapotrzebowanie na energię ma się w Polsce podwoić.

2014-10-17
(R)ewolucja energetyczna w Polsce

Według IEO do roku 2050 Polska może produkować 88% energii elektrycznej z OZE.

2014-10-15
Polskie działania proklimatyczne

Nasz kraj z nadwyżką realizuje zobowiązania wynikające z Protokołu z Kioto.

2014-09-29
Biokomponenty z biomasy i odpadów
Biokomponenty pozwalają wypełnić wymóg ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
2014-09-26
Zmiany w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
Jednym z celów nowej ustawy jest zapewnienie trwałych i stabilnych dochodów dla gospodarstw podejmujących się produkcji biomasy przeznaczonej do wytwarzania biokomponentów i zwiększenie aktywizacji obszarów wiejskich.
2014-09-24
Plany energetyczne
Plany gospodarki niskoemisyjnej i plany zaopatrzenia w energię.
2014-09-22
Prosumenckie ciepło
Rynek kolektorów słonecznych to największy rynek energetyki prosumenckiej w Polsce.
2014-09-19
Perspektywy dla PV

Szczególnie duże zainteresowanie fotowoltaiką w Polsce pojawiło się w ciągu ostatnich czterech lat. W kraju działa już ponad 220 firm w tej branży.

2014-09-17
Charakterystyki energetyczne cd.

Regulacje sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej w Anglii i Skandynawii

2014-09-15
Charakterystyki energetyczne w krajach UE

Jak wyglądają regulacje sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków w innych krajach UE?

2014-09-10
Budynki publiczne perfekcyjne energetycznie od 2018 r.

Od 2021 r. wszystkie nowe budynki w będą musiały spełniać wyśrubowane wymagania zużycia energii. Wcześniej, bo od 2018 r. takie standardy będą musiały spełniać budynki publiczne.

2014-09-08
Świadectwo charakterystyki energetycznej ważne 10 lat

Jeśli zmieni się charakterystyka energetyczna budynku lub jego części, świadectwo straci ważność przed upływem tego terminu. 

2014-09-05
Ustawa dla klimatu

Prezydent RP podpisał ustawę o charakterystyce energetycznej
budynków.

2014-09-03
Wrześniowe testy I-wszej edycji

Ostatnia sesja testów I edycji szkoleń odbędzie się w końcu września.

2014-09-01
II edycja szkoleń

Rozpoczęły się zapisy na II edycję
e-szkoleń. Aby móc uczestniczyć
w szkoleniach
należy się zarejestrować

2014-08-29
Szczyt Klimatyczny 23 września br.

Zmiany klimatyczne dokonują się na naszych oczach i mają realny wpływ na życie ludzi.

2014-08-27
Dwie kategorie wsparcia w PolSEFF2

Zgodnie z założeniami Programu umowy z przedsiębiorstwami powinny być zawarte do końca 2015 r., natomiast wydatkowanie dotacji powinno się zakończyć do końca 2016 r.

2014-08-25
Ekoenergetycznie w MŚP czyli PolSEFF2

215 milionów EUR w formie dotacji i kredytów przeznaczy NFOŚiGW oraz EBOIR na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw inwestujących w nowe technologie, maszyny i urządzenia obniżające zużycie energii lub termomodernizację budynków - z możliwością zastosowania OZE.

2014-08-18
Scenariusz Gaz+OZE

Scenariusz  gaz+OZE  Polityki energetycznej charakteryzuje  się  udziałem  gazu ziemnego oraz odnawialnych  źródeł  energii  w  bilansie  energii  pierwotnej na łącznym poziomie ok. 50-55%,

2014-08-16
Polityka energetyczno‐klimatyczna UE

Polityka energetyczno - klimatyczna UE stanowić będzie

istotny kontekst dla realizacji polityki energetycznej

poszczególnych

państw członkowskich.

2014-08-14
Transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej

Transformacja gospodarki polskiej
w kierunku rynkowym, w powiązaniu
z głęboką restrukturyzacją jej
głównych sektorów zaowocowała
ponad 30% redukcją emisji gazów
cieplarnianych z poziomu
564,0  milionów  ton CO2 w 1988 r.
do 395,6 milionów ton CO2 w 2008 r.

2014-08-13
Kierunki PEP cd.: ISE

Według projektu Polityki energetycznej Polski (sierpień 2014) ważnym kierunkiem strategicznym są inteligentne sieci Smart Grids.

2014-08-11
Kierunki PEP: OZE, Prosumpcja

Według projektu Polityki energetycznej Polski (sierpień 2014) odnawialne  źródła  energii  będą  stanowić  istotny  element  systemu elektroenergetycznego.

2014-08-08
Zagospodarowanie przestrzenne i bezpieczeństwo energetyczne

Do kluczowych dokumentów mających wpływ na Politykę energetyczną należą KPZK 2030 i strategia BEiŚ.

2014-08-06
Nowa Polityka energetyczna Polski 2050 i nowe strategie

Konsultacje projektu nowego dokumentu potrwają do 1-go września br.

2014-08-04
Nowe ramy dotyczące klimatu i energii na okres do 2030 r.

Celem nowej inicjatywy ma być osiągnięcie redukcji emisji

gazów cieplarnianych o 80‐95 % 

do roku 2050 r. w porównaniu
z poziomem z 1990 r.

2014-08-04
Nowe ramy dotyczące klimatu i energii na okres do 2030 r.

Efektywność energetyczna w użytkowaniu budynków stała się jedną z głównych wymaganych cech budynków współczesnych.

2014-07-25
Budownictwo niskoenergetyczne

Użycie specjalnych technologii i materiałów pozwala konstruować obiekty, które cechuje niższe zapotrzebowanie na ciepło.

2014-07-21
System zarządzania energią

Aby dostosowywać gospodarkę energią w budynku do zaostrzanych wymagań i rosnących cen powinien być wprowadzony system zarządzania energią, który nadaje ramy organizacyjne dążeniu do ciągłej poprawy efektywności użytkowania energii.

2014-07-18
Charakterystyka energetyczna budynków cd.

Obliczenia, które trzeba wykonać w ramach oceny charakterystyki energetycznej budynku dotyczą zapotrzebowania na energię, czyli teoretycznej wielkości przewidywanego zużycia odniesionej do jednego roku.

2014-07-16
Charakterystyka energetyczna budynków

Charakterystyka energetyczna budynku jest to ilość energii potrzebnej dla użytkowania budynku czyli energii na potrzeby ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, ciepłej wody i oświetlenia.

2014-07-14
Efektywność energetyczna

Polska jako państwo członkowskie Unii Europejskiej obowiązana jest do dostosowania krajowych wymagań budowlanych do poziomów przyjętych w dyrektywach i innych dokumentach UE.

2014-07-11
Zużycie energii w budynkach

Największe zużycie energii związane jest z ogrzewaniem i wentylacją budynku.

2014-07-09
Budynki publiczne wzorcowe energetycznie

W polityce energetycznej Unii szczególne wymagania stawiane są budynkom publicznym, które powinny być budynkami wzorcowymi pod względem niskiego zużycia energii i niskiej emisji CO2.

2014-07-07
Efektywność energetyczna w budownictwie

Efektywność energetyczna w użytkowaniu budynków stała się jedną z głównych wymaganych cech budynków współczesnych.

2014-06-18
Farma fotowoltaiczna cd.

Po wybudowaniu farmy, dla jej prawidłowego funkcjonowania, niezbędny jest stały nadzór techniczny nad jej pracą.

2014-06-16
Farma fotowoltaiczna

Farmy fotowoltaiczne to zespół paneli fotowoltaicznych umieszczonych na specjalnych konstrukcjach na większym terenie.

2014-06-13
Dotacje do fotowoltaiki

Środki na inwestycje w ogniwa PV można uzyskać w ramach programu Prosument.

2014-06-04
Prosumenckie korzyści

Działalność prosumencka stymuluje przedsiębiorczość i lokalny rozwój.

2014-06-02
Energetyka prosumencka

Jednym z podstawowych celów polityki energetycznej jest rozwój energetyki prosumenckiej.

2014-05-31
Eko-Gmina nr 4

Dostępny jest czwarty numer Biuletynu Eko-Gmina

2014-05-30
333 niskoemisyjne projekty GIS

Krajowy system zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) polega na tzw. "zazielenianiu", czyli finansowaniu projektów proekologicznych, z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu oraz ograniczania emisji gazów cieplarnianych

2014-05-28
Wsparcie dla prosumpcji w samorządach

Na wsparcie przedsięwzięć prosumenckich w gminach można uzyskać 20-40% dotacji z NFOŚiGW.

2014-05-26
100 mln na prosumenckie gminy

Ruszył nabór wniosków dla samorządów zainteresowanych współpracą w ramach programu Prosument.

2014-05-23
Tysiąc planów gospodarki emisyjnej

To pierwszy krok do konsumpcji unijnego wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

2014-05-09
Rozporządzenie korzystne dla pomp ciepła

Brak jednoznacznego uznania pomp ciepła jako urządzeń korzystających z OZE był dużym utrudnieniem i stanowił główną barierę w staraniach o wsparcie.

2014-05-06
Eko-Gmina nr 3
Dostępny jest trzeci numer Biuletynu Eko-Gmina
2014-05-05
Rozpoczęła się majowa sesja szkoleń!
Sesja testów w maju odbywa się w dniach 24-31.05.
2014-04-28
Ceny referencyjne i aukcja

Cena referencyjna energii elektrycznej określana ma być oddzielnie dla instalacji OZE oraz instalacji modernizowanych.

2014-04-25
Prywatnie 80 procent, gospodarczo 100.

Cena obowiązkowego zakupu energii z odnawialnych źródeł zależy od statusu jej dostawcy.

2014-04-24
Majowa sesja testów
Sesja testów w maju odbywa się w okresie 24-31 maja.
2014-04-24
Model rynku energii

W 2013 r. w Niemczech było 4 mln Prosumentów. Czy warto się na nich wzorować?

2014-04-22
Kwietniowa sesja testów
Sesja testów w kwietniu odbywa się w okresie 22-29 kwietnia.
2014-04-18
Montaż mikroinstalacji

Czy mikroinstalacja OZE musi być zakładana przez certyfikowanego instalatora?

2014-04-17
Już wkrótce sesja testów
Sesja testów w kwietniu odbędzie się w dniach 22-29 kwietnia.
2014-04-16
Marszałkowie o klimacie

Adaptacja do zmian klimatu to jedno z kluczowych wyzwań stojących przed samorządami.

2014-04-14
Wsparcie efektywności energetycznej

W perspektywie finansowej 2014-2020 co najmniej 10% środków z EFRR obejmie wsparcie efektywności energetycznej i OZE.

2014-04-09
Ceny modułów fotowoltaicznych spadły w 2013 r. o 25%

W 2018r. cena energii elektrycznej z sieci może być wyższa, niż cena zielonej energii pozyskiwanej z systemów PV.

2014-04-07
17 elektrowni on-grid w Polsce - to 26 miejsce w UE

Na polskim rynku funkcjonuje 17 elektrowni fotowoltaicznych, które wytworzoną energię elektryczną oddają do sieci elektroenergetycznej. Ich łączna moc to 1,96 MWp.

2014-04-04
Zielone technologie GreenEvo

W tym roku wśród rozwiązań wybranych przez Kapitułę Konkursu GreenEvo znalazły się m.in. przenośna elektrownia słoneczna, pneumatyczna przepompownia ścieków i system do zarządzania zużyciem mediów.

2014-04-01
Rozpoczęła się kwietniowa sesja szkoleń
Sesja testów w bieżącej sesji odbędzie się w dniach 22-29 kwietnia.
2014-03-12
Dni Energii
Jednym z zadań sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów jest organizacja tzw. "Dni Energii" promujących wśród mieszkańców oszczędzanie energii oraz wykorzystanie jej odnawialnych źródeł, a także angażujących ich w inicjatywy proklimatyczne realizowane przez władze lokalne.
2014-03-05
Polskie gminy są za OZE
Zdaniem przebadanych samorządów w Polsce powinna być wspierana przede wszystkim: energetyka słoneczna (85%), energetyka wiatrowa (65%), energetyka wodna (58%) i geotermalna (54%).
2014-03-03
Rozpoczęła się marcowa sesja szkoleń
Sesja testów w bieżącej sesji odbędzie się w dniach 21-28 marca.
2014-02-27
Program Prosument coraz bliżej

Rada nadzorcza NFOŚiGW przyjęła warunki programu Prosument, który w latach 2014-2020 będzie wspierał budowę mikro- i małych instalacji produkujących energię z OZE.

2014-02-21
Wystartowała lutowa sesja testów online
Testy dotyczą dwóch pierwszych modułów tematycznych. Na pozostałych platformach e-szkoleń dostępnych jest 19 testów online.
2014-02-11
Efektywność energetyczna w gminie - ruszył trzeci moduł tematyczny

Powinności gminy w zakresie konieczności oszczędzania energii nie zawsze wynikają z normy prawnej, ale również z potrzeb ekonomicznych, przejawiających się w szukaniu oszczędności w sferze zaopatrzenia w paliwa i energię.

2014-02-07
Wyszechrad dla klimatu

Według propozycji nowego pakietu klimatyczno-energetycznego UE do 2030 r. redukcja emisji ma wynieść 40%, a udział energii z OZE 27%.

2014-02-05
Nowy projekt ustawy o OZE

W dniu 4 lutego 2014 roku opublikowany został kolejny projekt ustawy o OZE (v.6.2) wraz z uzasadnieniem, nową oceną skutków regulacji oraz protokołem rozbieżności do poprzedniego projektu ustawy z 29 stycznia br. (v.6.1)

2014-02-03
Ruszyła lutowa sesja szkoleń
Sesja testów odbędzie się w dniach 21-28 lutego
2014-01-09
Samorząd dla środowiska

Polecamy lekturę wywiadu z Janem Puchałą, starostą limanowskim.

2014-01-04
Ustawa o OZE u premiera

Minister Gospodarki 31 grudnia 2013 r. przekazał do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii.

2014-01-03
Konsultacje rodzajów wsparcia dla rozproszonych OZE

NFOŚiGW czeka na uwagi do 17-go stycznia br.

2014-01-02
Ruszyła styczniowa sesja szkoleń
Sesja testów odbędzie się w dniach 24-31 stycznia
2013-12-18
Przyszłość MEW

W 2012 r. Wielkiej Brytanii zainstalowano prawie 30 MW mocy w postaci małych elektrowni wiatrowych. W Polsce, pomimo braku systemowego wsparcia co roku przybywa ich kilkadziesiąt sztuk.

2013-11-25
Zakończył się Szczyt Klimatyczny
Zakończył się 13-dniowy Szczyt Klimatyczny COP19 w Warszawie
2013-11-13
Nowy projekt ustawy o OZE

12-go listopada br. Ministerstwo Gospodarki przekazało do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii.

2013-11-12
Rozpoczęła się konferencja klimatyczna COP19

19-ta Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu wraz z 9 -tą Sesją Spotkań Stron Protokołu z Kioto potrwa do 22-go listopada.

2013-11-07
Klimatyczne projekty
Istnieje już wiele przedsięwzięć na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu
2013-11-04
Konferencja klimatyczna COP19

Już za tydzień, 11-go listopada rozpocznie się w Warszawie COP19 – światowa konferencja klimatyczna prowadzona w ramach ONZ.

2013-10-31
Klimada.pl
Uruchomiona została strona internetowa poświęcona adpatacjom do zmian klimatu klimada.mos.gov.pl
2013-10-27
Biała Księga dla klimatu
Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania
2013-10-26
Chcemy korzystać z odnawialnych źródeł energii!
Już 223 tysiące Polaków zainwestowało w mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii.
2013-10-20
Elastyczne szkolenia
Co otrzymują uczestnicy szkoleń?
2013-10-16
Program szkoleń
Zapraszamy do zapoznania się z programem e-szkoleń
2013-10-12
Zapisy na szkolenia
Na czym polega e-szkolenie?
2013-10-10
Cztery platformy szkoleniowe
E-szkolenia "Ekoinnowacje w gminie" prowadzone są równolegle na 4-ech platformach e-learningowych.
2013-10-07
Kampania eko-gminy.pl wystartowała!
Zapraszamy na e-szkolenia!